Καλοκαίρι τέτοια ώρα καυλάντιζα στα μπιτσόμπαρα και τώρα με την ρόμπα ετοιμάζω τραχανά.