Μία από τις αδικίες της ζωής ενός πατέρα είναι ότι, μόλις τα πάρτι της κόρης του αρχίσουν να έχουν ενδιαφέρον, θα πάψει να είναι καλεσμένος.