Εκπαίδευση

Όσο και να σπουδάζεις, οι κόρες του Πολύδωρα θα έχουν πάντα τα απαραίτητα προσόντα..