Υγεία

Η πιο δύσκολη ιατρική ειδικότητα είναι να ειδικευτείς στον ίκτερο σε κινέζικο νοσοκομείο.