Κάτι δικά μου

Ανέβηκα στη ζυγαριά και μου είπε ανέβα στο διάδρομο καλύτερα.