Πολιτική

Ο Κουβέλης είναι τόσο αριστερός, που οδηγεί στην αντίθετη λωρίδα.