Ήθελε ο πατέρας μου να του κατεβάσω το σαζάμ. Ναι μην ακούσει την “ιτιά ιτιά λουδιασμένη” και δεν την αναγνωρίσει. Να´ναι σίγουρος.