Αν μπεις να κλέψεις στο Πλαίσιο, είναι ικανοί να σε ρωτήσουν αν μείνατε ευχαριστημένοι από τη ληστεία σας κι αν κλέψατε αυτό που θέλατε.