Αν ο Γιοκαρίνης ζούσε στο Τσερνομπίλ, θα είχε γράψει “σε γνώρισα στο ΙΚΑ, την ουρά μπροστά μου είχα”.