Η θεοδωρίδου ερωτεύτηκε τον Φουστάνο γιατί είχε κάτι που την τραβούσε.