Την μεγαλύτερη βία, την δέχεται η σιωπή από τις λέξεις.