Πολλές φόρες, η φτώχεια δεν βρίσκεται στις τσέπες μας, άλλα στις ψυχές μας.