Ντράβαλα. Ελληνική μονάδα μέτρησης του μπλεξίματος.