Οι ηλίθιοι δείχνουν ευτυχισμένοι, αλλά και οι ευτυχισμένοι δείχνουν ηλίθιοι.