Πήρε ένας δράκος LSD και έβλεπε παντού Αη Γιώργηδες.