Περιμένω τη νομιμοποίηση του χόρτου, να ανοίξω το πρώτο fast-φουντάδικο.