Αν είχαν χιούμορ, την συναυλία της Γκάγκα θα την άνοιγε ο Γιώργος Μάγκας.