Από το τι είσαι μέχρι το τι νομίζεις ότι είσαι, μια πραγματικότητα δρόμος.