Όσο πιο ειλικρινείς είμαστε, τόσο πιο αντιπαθητικοί γινόμαστε.