Θα άρχιζα τη δίαιτα "χάστε κίλα πριν την παραλία" αλλά δεν έχω τελειώσει ακόμα την "χάστε τα κιλά των Χριστουγέννων".