Μόλις εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο αυτός βάζει σκοπό να σου αποδείξει ότι δεν έπρεπε.