Για να χωρίσει ζευγάρι στις ταινίες πρέπει ένας από τους δυο να πεθάνει, ενώ στην πραγματικότητα αρκεί απλά να ξεχάσει το καπάκι στη τουαλέτα.