Αν δεν λείπεις σε κάποιον, μάλλον δεν σε χρειαζόταν ποτέ.