Άντρας. Το πλάσμα που δε φοβάται να σκοτώσει κατσαρίδα, αλλά αν δει στο θερμόμετρο πάνω από 36.6 νομίζει πως είναι του θανατά.