Οδηγούσε με 60χλμ, τράκαρε και σκοτώθηκε, παρόλο που είχε κρεμασμένα κομποσκοίνια, σταυρούς και εικονίτσες. Από θαύμα πέθανε.