Βόμβα στη συνέντευξη της Apple. Αγοράζουν τη Μήλο για να την κάνουν έδρα τους.