Ας μην τα ρίχνουμε όλα στα ψυχολογικά, μερικοί είστε απλά ηλίθιοι.