Εκλογές

Κρατήστε τους 70+ μακριά από τιμόνι και εκλογικά κέντρα.

Μετα την Ένωση των ΚΚΕ μ-λ και Μ-Λ ΚΚΕ, οι ψηφοφόροι τους ενθουσιασμένοι γέμισαν ένα ταξι και πήγαν να τα πιουν για την συνεργασία