Τεχνολογία

Τα κηδειόχαρτα στους στύλους της ΔΕΗ είναι τα status updates των γριών.

To 98% των ατόμων που χτυπούν το θυροτηλέφωνο είναι ο “εγώ είμαι, άνοιξε”.