Είναι ωραίο να είσαι η πρώτη αγάπη κάποιου. Είναι ακόμη καλύτερο να είσαι η τελευταία.