Εκεί που έχει πάει η βενζίνη, στο τέλος θα αναγκαστώ να μάθω ποδήλατο.