Κάποιοι έχουν την ελπίδα να περιμένουν και άλλοι την σοφία να προχωρούν.