Εδώ ένας προσπαθεί να επικοινωνήσει με σήματα καπνού με την απέναντι, τον έχει εμπνεύσει μάλλον το πώς είναι βαμμένη

Αφήστε μια απάντηση