Πάνε και βάζουν ύλη, βιβλίο 300 σελίδων. Ενώ ξέρουν ότι προκαλεί κάταγμα αν το φέρεις στο κεφάλι του εξεταστή.