Οι καθηγητές παντρεύονται για να χτυπάνε τη βέρα στον πίνακα όταν κάνουν φασαρία οι φοιτητές.