Η αυτοβιογραφία του Χουντάλα θα είχε τίτλο "Τhis is the καstory of my life".