Αν μάθαμε κάτι από την πεντάμορφη και το τέρας, είναι ότι η εξωτερική εμφάνιση δεν έχει σημασία. Αρκεί να είσαι ένας βαθύπλουτος με κάστρο.