Η περίοδος των εκλογών είναι χειρότερη και απ' αυτή των γυναικών.