Η σημαία της Σουηδίας γιατί έχει σταυρό; Κανονικά δεν θα πρεπε να χει άλεν;

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ