Ηράκλειτος, 500 π.Χ. "Τα πάντα ρει" Αλέφαντος, 2000 μ.Χ. "Τα πάντα όλα"