Τόσες διαφημίσεις με τράπεζες και ασφαλιστικές, θα πιστέψουμε στο τέλος ότι ήρθε η ανάπτυξη.