Μεταξύ Justin Bieber και Justin Timberlake προτιμώ ένα τσεκούρι εδώ δίπλα που γράφει Just In Case...