Όταν βλέπεις στις ειδήσεις στη νοηματική, πολλά κωλοδάχτυλα, τα πράγματα δεν πάνε καλά.