Κύριος λόγος για να παντρευτεί ο Έλληνας είναι ότι κουράστηκε να τον προσέχει η μάνα του και είναι καιρός να τον αναλάβει άλλη.