Λέτε ότι η γυναίκα είναι το ασθενές φύλο. Έχετε παρατηρήσει με πόση δύναμη βαράει την πόρτα του αυτοκινήτου;