Κρατήστε τους 70+ μακριά απο τιμόνι και εκλογικά κέντρα.