Μεράκλωσα. Κάτσε να βάλω το ηλεκτρονικό μου τσιγάρο στα 11 βατ να γίνει χαμός.