Μία ιστορία έχει 3 εκδοχές. Τη δική σου, του άλλου και την πραγματική.