Εγώ λέω να κρατήσει η μόδα με τα μούσια για να ξεχωρίζω τις γυναίκες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ