Αρχηγός της οικογένειας είναι αυτός που σκοτώνει την κατσαρίδα στο σπίτι.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ